Εταιρικό Προφίλ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Εταιρεία «ΗΡΕΑΣ Ο.Ε.» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του έτους 2011, με την μορφή της Ομόρρυθμης εταιρείας και αποτελεί την συνέχεια και συνένωση των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων του Ιωάννη Σπάλα, Μηχανολόγου Μηχανικού αποφοίτου της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και της Αικατερίνης Κάτσου, αποφοίτου του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά.
Και οι δύο εταίροι διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στην εκτέλεση και διοίκηση σύνθετων έργων, τόσο στη διαχείριση και διεκπεραίωση ολόκληρου του φάσματος της διεκδίκησης, εκτέλεσης και επιτυχούς παράδοσης δημοσίων έργων όσο και στη διαχείριση και παρακολούθηση των εργοληπτικών Πτυχίων Δημοσίων έργων.