Υπηρεσίες

Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων

Ηλεκτρομηχανολογικά έργα ιδιαίτερων τεχνολογικών απαιτήσεων:

  • Συστήματα αυτοματισμού κάθε είδους και σκοπού,
  • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης και ηλεκτρονικής παρακολούθησης,
  • Συστήματα διοδίων και ελέγχου κυκλοφορίας σε οδικούς άξονες και σήραγγες,
  • Σιδηροδρομικά συστήματα αυτοματισμού και τηλεδιοίκησης,
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σηράγγων,
  • Συστήματα αυτοματισμού συστημάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου,
  • Ενεργειακές εγκαταστάσεις σε θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

Ανακαίνιση κτηρίων καταστημάτων και κατοικιών

Οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων