• ΗΡΕΑΣ Ο.Ε.

    ΜΕΛΕΤΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΗΡΕΑΣ Ο.Ε.

    ΜΕΛΕΤΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χρόνια Εμπειρίας

Ολοκληρωμένα Έργα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, χρήσιμων σε τεχνικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων