• ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΛΩΝ

  Πλήθος πρωτοποριακών, σημαντικών και εξαιρετικά πολύπλοκων τεχνικών έργων

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΛΩΝ

 • Ιωάννης Σπάλας

  Ο Ιωάννης Σπάλας γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας το έτος 1962 και είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε Διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες τεχνικές εταιρείες και εκτέλεσε από την θέση του Εργοταξιάρχη, Διευθυντή έργων, Τεχνικού Διευθυντή και Εταίρου, πλήθος πρωτοποριακών, σημαντικών και εξαιρετικά πολύπλοκων τεχνικών έργων.

  Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Επέκταση κτηρίου Αεροσταθμού Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης,
  • Εγνατία Οδός: Σήραγγα Δρίσκου Ιωαννίνων, συνολικού μήκους 10 km,
  • Σήραγγα Ο.Σ.Ε. Τεμπών συνολικού μήκους 4.5 km,
  • Μελέτη και Ανακατασκευή τετραώροφης αποθήκης Ακτής Βασιλειάδη στο κτήριο Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.),
  • Εγνατία Οδός: Σήραγγες Γρεβενών, συνολικού μήκους 6.5 km,
  • Μονάδα συνδυασμένου κύκλου Δ.Ε.Η. στην Κομοτηνή, συνολικής ισχύος 763 MW,
  • Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο παλαιό Μουσείο Ακρόπολης,
  • Αποπεράτωση Κτηρίου Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης,
  • Εγνατία Οδός: Εργασίες βελτίωσης - αναβάθμισης - ολοκλήρωσης κεντρικών εφαρμογών SCADA TMS στο Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά,
  • Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση κεντρικών εφαρμογών Δικτύων Επικοινωνιών και CCTV στο Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά,
  • Εγνατία Οδός: Λειτουργία και συντήρηση στο τμήμα Παναγιά - Γρεβενά,
  • Εγνατία Οδός: Ανάπτυξη κεντρικών εφαρμογών SCADA ΤΜS στο Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά,
  • Εγνατία Οδός: Εγκατάσταση Συστήματος ραδιοεπικοινωνιών και μεγαφωνικής εγκατάστασης στη Σήραγγα Δρίσκου,
  • Τριετής συντήρηση και λειτουργία κτηρίου Υ.Ε.Ν.,
  • Υβριδικό Ενεργειακό έργο Ικαρίας,
  • Σήραγγα Ο.Σ.Ε. Κακιάς Σκάλας, συνολικού μήκους 4.3 km

  Ο Ιωάννης Σπάλας κατείχε τη θέση του Υπευθύνου Συντονισμού δημοπρατούμενων έργων με το σύστημα "Μελέτη - Κατασκευή" και κατάρτισης τεχνικών φακέλων αυτών και Διευθυντής τμήματος κοστολόγησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Διετέλεσε επίσης, με εξαιρετικά αποτελέσματα, συντονιστής ομάδας σύνταξης απαιτήσεων (CLAIMS) τεχνικών και νομικών ομάδων εργασίας έναντι των Κυρίων διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

  Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΜΕΚ 21038) στην Δ΄ βαθμίδα για έργα Η/Μ, Β/Ε και ΥΔΡ/Π και είναι κάτοχος αδείας Ενεργειακού Επιθεωρητή.

 • Αικατερίνη Κάτσου

  Η Αικατερίνη Κάτσου γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965 και είναι Πτυχιούχος του τμήματος Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Ξεκίνησε την επαγγελματική της δραστηριότητα ως βοηθός λογιστή στο λογιστικό γραφείο "ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ", τηρώντας βιβλία διαφόρων μικρών επιχειρήσεων και εργάσθηκε επί εξαμήνου στην Δ.Ε.Ε.Μ. (Διεύθυνση εκτέλεσης έργων Μουσείων) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

  Ακολούθως, εργάσθηκε επί δωδεκαετία σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών ως υπεύθυνη σύνταξης, οργάνωσης και παρουσίασης φακέλων προσφορών συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τήρησης σε ισχύ του εργοληπτικού πτυχίου (Μ.Ε.Ε.Π.), έκδοσης και λογιστικής παρακολούθησης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και ουσίας, διεκπεραίωσης εισαγωγών διαφόρων υλικών – μηχανημάτων, σύνταξης και παρακολούθησης του Συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001:2008), παρακολούθησης συστήματος υγείας και ασφάλειας (OHSAS 18001:2007), παρακολούθησης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2004).

  Τέλος, διετέλεσε εργοταξιακός μηχανικός κατασκευής ειδικών έργων αναφέροντας ενδεικτικά:

  • Διαμόρφωση χώρων Παλαιών Ανακτόρων & Φρουρίου Κέρκυρας για την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
  • Ολυμπιακό Στάδιο ΟΑΚΑ: Έργα ανακαίνισης - αναβάθμισης,
  • Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο ΟΑΚΑ: Έργα ανακαίνισης - αναβάθμισης

  Με την ιδιότητα του εταίρου στην επιχείρηση «ΗΡΕΑΣ» συμμετέχει ενεργά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, τόσο σε επίπεδο κατασκευής έργων όσο και σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών.

  Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΜΕΚ 20501) στην Δ΄ βαθμίδα για έργα Η/Μ, Β/Ε και ΥΔΡ/Π, κάτοχος Εργοληπτικού πτυχίου (ΜΕΕΠ 26062) και κάτοχος αδείας Ενεργειακού Επιθεωρητή.