ΕΚΟ Α.Ε.

Για την ΕΚΟ Α.Ε., προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την πλήρη εγκατάσταση:

  • Συστημάτων ασφάλειας,
  • Πυρασφάλειας,
  • Περιμετρικού φωτισμού
της εταιρείας (πρώην πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ΜΑΜΙΔΑΚΗ) στις περιοχές Βόλου, Καλαμάτας, Αμφιλοχίας, Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης.