Ιδιωτική κατοικία

Για ιδιωτική κατοικία στο Μαρκόπουλο Αττικής:

  • Κατασκευή εγκατάστασης πλήρους συστήματος ασφαλείας και παρακολούθησης,
  • Εγκατάσταση περιμετρικού φωτισμού,
  • Κατασκευή φωτισμού περιβάλλοντος χώρου με τοποθέτηση υψηλών ιστών φωτισμού