ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Στο νέο κτήριο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ακτή Βασιλειάδη στον Πειραιά καθώς και στον παρακείμενο Πύργο αυτού:

  • Eργασίες πλήρους εγκατάστασης, προμήθειας εξοπλισμού, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία των περιμετρικών συστημάτων ασφαλείας
  • Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικών και Κλιματιστικών εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών